De Netelberg

Praktijk voor jonge kinderen en hun ouders

Dr. Leen Cuypers, kinderpsychiater

 

Dr. Leen Cuypers volgde de opleiding geneeskunde en specialiseerde zich verder als
kinder- en jeugdpsychiater aan de KULeuven (master in specialistische geneeskunde,
afstudeerrichting kinder- en jeugdpsychiatrie, KULeuven 2014). Ze is erkend
gedragstherapeut (Permanente vorming gedragstherapie voor kinderen en jongeren,
KUleuven 2014) en volgt een bijkomende opleiding tot Infant Mental Health deskundige
(RINO Vlaanderen). Ze is eveneens lid van volgende beroepsverenigingen: Vlaamse
vereniging voor kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK), Vlaamse vereniging voor
gedragstherapie (VVGT) en World Association for Infant Mental Health Vlaanderen
(WAIMH-Vlaanderen).
Dr. Leen Cuypers werkt vanuit een gedragstherapeutische en infant mental health visie
schoolt zich permanent bij via relevante opleidingen en symposia.
Ze is ook werkzaam in het revalidatiecentrum DAT in Aarschot en in Tienen.

Lien Somers, orthopedagoge

Lien volgde de lerarenopleiding tot leerkracht lager onderwijs aan Groep T en
studeerde af in 2012. Vervolgens behaalde ze in 2015 een master in de
pedagogische wetenschappen met als afstudeerrichting orthopedagogiek (KU
Leuven). Tijdens het laatste jaar van deze opleiding liep ze 5 maanden stage in het
Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie. Daar deed
ze enerzijds diagnostiek van schoolse vaardigheden, intelligentie en aandacht en
concentratie. Anderzijds begeleidde ze kinderen om hun algemene cognitieve
ontwikkeling en schoolse vaardigheden te stimuleren. In 2016 volgde ze een
bijkomende opleiding autisme en normale begaafdheid aan UC Leuven-Limburg.
Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen. Lien werkt deeltijds als
orthopedagoge bij De Netelberg. Lien is verder ook werkzaam in een lagere school
waar ze ondersteuning biedt in het zesde leerjaar.

Doelgroep

In praktijk de Netelberg ligt de focus op de jongste kinderen (< 6 jaar) zowel voor diagnostiek als begeleiding/behandeling. Voor de lagere schoolleeftijd (6-9 jarigen) is er de mogelijkheid tot diagnostiek en kortdurende begeleiding of medicamenteuze opvolging. Voor diagnostiek wordt er samengewerkt met andere hulpverleners in de regio.

Bij oplopen van wachttijden wordt voorrang gegeven aan de jongste kinderen.
Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur in overleg met huisarts, kinderarts, psycholoog, therapeut, CLB of andere hulpverlenende instanties.
Samenwerking en overleg met verwijzers en andere hulpverlenende instanties is vanzelfsprekend.

Doelgroep orthopedagoge

Je kan bij Lien terecht voor allerlei pedagogische zorgvragen voor kinderen tot 12 jaar:
– Intelligentieonderzoek
– Aandachts- en concentratieonderzoek
– Psycho-educatie: uitleg en hulp bij de verwerking van een diagnose
– Begeleiding bij leer- en ontwikkelingsstoornissen
– Training rond sociale vaardigheden
– Leren leren
– …

Aanmeldingen & Praktische info

 

Aanmeldingen kunnen worden doorgegeven aan onze secretaresse per mail via
info@demidgaard.be of telefonisch via 016/906 906 op volgende momenten:
maandag van 14u tot 16u en
dinsdag, woensdag en vrijdag van 10u tot 12u.
Nadien zal er contact worden opgenomen door dr. Leen Cuypers voor verdere afstemming.

De afspraken vinden plaats in het praktijkgebouw te Rotselaar. De ingang voor De
Netelberg situeert zich aan de rechterkant (naast de kiezelparking). U gaat de dubbele
deur door en gaat dan naar links (voor de balie) en neemt de trap of lift naar de 1 e
verdieping. Daar bevindt zich de wachtzaal voor De Netelberg. U zal daar opgehaald
worden voor uw afspraak.

Tarieven orthopedagoge:
Intakegesprek: € 50
Intelligentieonderzoek (met scoring en verslag): € 75 (per testmoment van 50
minuten)
Aandachts- en concentratieonderzoek (met scoring en verslag): € 75 (per
testmoment van 50 minuten)
Adviesgesprek: € 50
Begeleiding: € 50 per sessie
Klasbezoek: € 60 + kilometervergoeding (€ 0,34/km)
Dit bedrag dient op het einde van de raadpleging cash betaald te worden.
Voor begeleiding rond een ontwikkelings– of leerstoornis is voorlopig geen
terugbetaling mogelijk.
Wanneer de afspraak niet ten minste 1 werkdag op voorhand geannuleerd wordt,
zal een beschikbaarheidsvergoeding van €30 worden aangerekend.