Beste patiënten

Onze praktijk neemt deel aan een klinische studie die uitgaat van de afdeling gastro-enterologie in UZ Leuven en het Federaal Kennis Centrum voor de Gezondheidszorg (KCE). De federale overheid heeft herkend dat de eerstelijnsgezondheidszorg een grote hoeveelheid kennis en ervaring bezit, vooral over patiënten met functionele maag- en darmklachten. Hiertoe behoren onder andere patiënten met het prikkelbare darm syndroom (PDS), waarvan bekend is dat de klachten vaak moeilijk te behandelen zijn. De studie richt zich dan ook op het verbeteren van de behandeling van PDS in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het betreft een pragmatische studie, wat duidt op een flexibele studie die rekening houdt met de normale praktijkuitvoering van huisartsen. De collectie van gegevens gebeurt online zodat alles op een snelle manier wordt opgeslagen. Bovendien kan de uitkomst van deze studie relevant zijn voor toepassingen in de dagelijkse praktijkuitvoering en de gezondheidszorg om de behandeling van PDS te verbeteren en te vergemakkelijken. De studie zal ons tevens ook helpen om de sociale en economische impact van PDS beter te evalueren.

Doel van de studie:

Otilonium bromide (Spasmomen®) is de meest voorgeschreven medicamenteuze behandeling voor PDS in België. Deze medicatie is echter slechts effectief bij een subgroep van de patiënten en vergt vaak chronische inname. Recent wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat het laag FODMAP dieet ook kan helpen bij PDS-klachten, maar dit is een complex en veeleisend dieet. Een recent ontwikkeld eenvoudig PDS-dieet blijkt echter even effectief te zijn, en is vermoedelijk geschikt voor gebruik in de eerstelijnszorg. Het doel van dit onderzoek is om de werkzaamheid van de traditionele medicatie otilonium bromide en een eenvoudig PDS-dieet te vergelijken bij patiënten met prikkelbare darm syndroom in de huisartsenpraktijk. De studie ging officieel van start in juli 2018 en loopt tot juli 2019.

Verloop van de studie:

Patiënten worden gerandomiseerd in twee parallelle behandelingsgroepen – medicatie of dieet – en worden hiermee gedurende 8 weken behandeld. De medicatie wordt gewoon voorgeschreven en het dieet wordt beschikbaar gesteld als een smartphone app en/ of een boekje zodat u het dieet thuis zelfstandig kan volgen. De verbetering van symptomen en de levenskwaliteit van de patiënt worden gemeten aan de hand van online vragenlijsten (in te vullen door de patiënt) op het einde van de behandeling. Na de behandeling volgt een opvolgperiode van 16 weken waarbij de initiële behandeling vrij kan worden verdergezet of aangepast, met de uitzondering dat diegene die gedurende de studie de medicatie innamen niet met het dieet mogen starten. In deze periode worden zowel de evolutie van symptomen en levenskwaliteit gemeten, alsook de PDS-gerelateerde gezondheidskosten, eigen kosten en werkverlet geregistreerd. Bovendien is er een wetenschappelijk onderzoek voor en na de behandeling waarbij een bloedstaal (genetisch onderzoek) en een stoelgangstaal (onderzoek op microbiota) kan worden afgenomen. Dit is optioneel, maar wordt aangemoedigd daar dit een beter inzicht kan geven over de werking van de behandelingen. Om de workload voor de huisarts zoveel mogelijk te beperken, komt u als patiënt tijdens het verloop van de studie (24 weken/ 6 maanden) maximum 4 keer op raadpleging. De startvisite vergt maximum 20 minuten; de opvolgvisites op week 8,16 en 24 nemen ongeveer 10 minuten in beslag. Deze opvolgvisites zijn flexibel en kunnen ingepland worden binnen een tijdsinterval van +7 dagen om de huisarts de mogelijkheid te bieden de patiënt te ontvangen wanneer dit in het dagelijkse praktijkschema past. De patiënt heeft zelf toegang tot online vragenlijsten die hij/ zij rond elke visite thuis onafhankelijk invult. De huisarts kan in het elektronisch platform zien of de patiënt deze vragenlijsten heeft ingevuld.

Vergoeding voor deelname:

Voor uw tijd en kosten is er een compensatie van 100 euro voorzien. Voor de optionele afname van de bloed- en stoelgangstalen wordt er voor de patiënt 50 euro extra voorzien. Deze vergoeding is onder de vorm van Sodexo- cheques.

Mocht u nog verdere vragen hebben, mag u ons altijd telefonisch contacteren tijdens de openingsuren van het secretariaat. Als u interesse heeft in de studie en u wenst deel te nemen, dan mag u online of telefonisch een afspraak maken bij Dr. Willem Raat.

 

Alvast bedankt!