Wij zetten als praktijk mee de schouders onder de covid- en griepvaccinaties dit najaar.

Concreet betekent dit dat we werken met het systeem zoals dat al bestond voor de griepvaccinatie de afgelopen jaren, namelijk met speciale kortere afspraaksloten van vijf minuten waarop online kan ingeboekt worden. Tijdens dit slot worden geen andere medische vragen beantwoord.

De covidvaccinatiemomenten worden ingepland van eind september tot en met oktober. Wij hebben een vaccinatiestock in de praktijk en u moet geen vaccinatie meenemen, enkel een klevertje van de mutualiteit.

De griepvaccinatiemomenten worden ingepland in november. U moet net zoals andere jaren zelf uw vaccin meenemen, evenals een klevertje van de mutualiteit.