Huisbezoeken

Huisbezoeken indien mogelijk aanvragen voor 10:00.

Ze zijn bedoeld voor patiënten die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Gelieve indien mogelijk zelf naar de raadpleging in de praktijk te komen. Thuis kunnen nooit even goede zorgen gegeven worden als in een medische kabinet met beschikking over het computerdossier en al het nodige materiaal.

Vermeld duidelijk: naam, adres, telefoonnummer en reden!

Bij hoogdringende huisbezoeken zal steeds de éérst beschikbare arts ter plekke komen.