Nuttige telefoonnummers

Noodnummer: 112

Politie: 101

Dokter van wacht: 1733

Anonieme Alcoholisten: 03 239 14 15

Antigifcentrum: 070 245 245

Brandwondencentrum: 02 268 62 00

Childfocus: 116 000

Druglijn: 078 15 10 20

Kankerfoon: 0800 15 800

Rode Kruis: 105

Zelfmoordlijn: 1813