Wat is een HAIO?

Onze praktijk is door de Vlaamse universiteiten en het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) erkend als opleidingspraktijk, met als praktijkopleider Dr. Van Nuffel. Dit betekent dat er permanent voor telkens een periode van 12 maanden een Huisarts In Opleiding (HAIO) als arts meewerkt in de praktijk. 
Een HAIO is afgestudeerd als basisarts en werkt zelfstandig als huisarts mee in de praktijk, onder supervisie van de praktijkopleider (te vergelijken met een arts-assistent in het ziekenhuis), met hiernaast nog een opleidingsprogramma (lessen, seminaries, masterproef, bijkomende ziekenhuisstage) en studeert na 3 jaar af als Master in de Huisartsgeneeskunde, nodig voor de erkenning als huisarts. 
Een HAIO werkt volgens de zelfde tarieven en terugbetaling, met dezelfde bevoegdheden als de andere artsen, maar kan steeds beroep doen op de collega’s en praktijkopleider voor advies zo nodig. Ook worden in meerdere overlegmomenten tussen HAIO en praktijkopleider alle patiëntencontacten overlopen, zodat uw vaste huisarts volledig op de hoogte blijft (tenzij u dit specifiek anders vraagt), naast uiteraard de communicatie via het gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier.