De Netelberg: Praktijk voor jonge kinderen en hun ouders

Momenteel hebben Dr. Cuypers en Julie Vanmeel besloten om een patiëntenstop in te lassen tot september. Nieuwe aanmeldingen zijn wel nog mogelijk bij Dr. Van Meerbeek.

Dr. Leen Cuypers, kinderpsychiater

Dr. Leen Cuypers volgde de opleiding geneeskunde en specialiseerde zich verder als
kinder- en jeugdpsychiater aan de KULeuven (master in specialistische geneeskunde,
afstudeerrichting kinder- en jeugdpsychiatrie, KULeuven 2014). Ze is erkend
gedragstherapeut (Permanente vorming gedragstherapie voor kinderen en jongeren,
KUleuven 2014) en Infant Mental Health deskundige (RINO Vlaanderen 2019).

Ze is eveneens lid van volgende beroepsverenigingen: Vlaamse vereniging voor kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK), Vlaamse vereniging voor
gedragstherapie (VVGT) en World Association for Infant Mental Health Vlaanderen
(WAIMH-Vlaanderen).
Dr. Leen Cuypers werkt vanuit een gedragstherapeutische en infant mental health visie
schoolt zich permanent bij via relevante opleidingen en symposia.
Ze is ook werkzaam in het revalidatiecentrum DAT in Aarschot en in Tienen.

Dr. Herlinde Van Meerbeek, kinderpsychiater

Dr. Herlinde Van Meerbeek studeerde in 2019 af als kinder- en jeugdpsychiater aan de KU Leuven. Ze is erkend gezinstherapeut (postgraduaat VZW Rapunzel, 2020). Daarnaast volgt ze frequent relevante opleidingen om zich permanent bij te scholen. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK). Dr. Herlinde Van Meerbeek richt zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar en hun gezin. Ze werkt vanuit een gezinstherapeutische insteek. Ze is ook actief als vrijwilliger in TEJO Leuven, waar ze therapie geeft aan jongeren en jongvolwassenen.

Julie Van Meel, psychologe

In 2005 studeerde Julie af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel.

Julie startte als zorgcoördinator in Sint-Oda te Overpelt, een dienstencentrum voor personen met een mentale beperking. Na twee jaar maakte ze de overstap naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB-N-Brussel) waar ze tot op heden werkt als psychopedagogisch consulent. In 2016 startte ze als zelfstandig psycholoog in bijberoep, aanvankelijk in de groepspraktijk ACSI te Nieuwrode en sinds november 2018 in De netelberg.

Ze volgde een postgraduaat in de psychodiagnostiek voor kinderen en jongeren (VUB, 2011). In 2017 mocht ze beginnen aan de opleiding gedragstherapie voor kinderen en jongeren (KUL). Via relevante opleidingen en symposia schoolt ze zich permanent bij.

Julie werkt vanuit een gedragstherapeutisch kader. Ze is lid van de Vlaamse vereniging voor gedragstherapie (VVGT).

.

Doelgroep kinderpsychiaters

In praktijk de Netelberg kunnen kinderen terecht van 0 tot en met 12 jaar (zesde leerjaar) voor kinderpsychiatrische diagnostiek en therapie.

Infants (0 tot 6 jaar – derde kleuterklas) kunnen voor zowel diagnostiek als therapie terecht bij dr. Leen Cuypers.

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er de mogelijkheid tot (gezins)therapie bij dr. Herlinde Van Meerbeek. Diagnostiek is enkel mogelijk in functie van een therapie-vraag.

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur in overleg met huisarts, kinderarts, psycholoog, therapeut, CLB of andere hulpverlenende instanties.
Samenwerking en overleg met verwijzers en andere hulpverlenende instanties is vanzelfsprekend.

Doelgroep psychologe

Je kan bij Julie terecht voor:
– psychodiagnostische onderzoek voor kinderen (o.a. intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek)
– psychotherapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren (o.a. angst, selectief mutisme, dwang, rouw)

Aanmeldingen & Praktische info

 

Aanmeldingen kunnen telefonisch worden doorgegeven aan onze secretaresse op het nummer  016 906 906 op volgende momenten: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09u tot 11u en van 13u tot 16u.
Nadien zal er contact worden opgenomen voor verdere afstemming. Er wordt een intakegesprek ingepland om de hulpvraag verder in te schatten. Voor de doelgroep 0-6 jaar gebeurt dit gesprek door de psychologe. Voor de doelgroep 6-12 jaar gebeurt dit door dr. Herlinde Van Meerbeek. Indien vanuit dit gesprek zou blijken dat de noden niet aansluiten bij wat wij kunnen bieden als praktijk, zoeken we samen naar een gepaste verwijzing.

De afspraken vinden plaats in het praktijkgebouw te Rotselaar. U neemt de ingang van de huisartsenpraktijk (schuifdeuren). U passeert de balie en neemt rechts de trap of lift naar de 1e
verdieping. Daar bevindt zich de wachtzaal voor De Netelberg. U zal daar opgehaald
worden voor uw afspraak, u hoeft zich niet aan te melden bij de secretaresse.

Tarieven psychologe:

  • intakegesprek: € 50
  • onderzoek
    • psychodiagnostisch onderzoek (adviesgesprek en verslag inbegrepen): € 200
    • klasobservatie (1,5uur): € 75 + vervoersonkosten (€ 0,34/km)
  • begeleiding: € 50 per sessie (terugbetaling mogelijk afhankelijk van mutualiteit)

Wanneer een afspraak niet ten minste één werkdag op voorhand geannuleerd wordt, zal een beschikbaarheidsvergoeding van € 30 worden aangerekend.