De Netelberg: Praktijk voor jonge kinderen en hun ouders

   

Aanmeldingsstop: er is momenteel een aanmeldingsstop. Als de wachtlijst opnieuw opent, wordt dit via de website gemeld.

 

 

Ook al is er een aanmeldingsstop in De Netelberg, vragen we toch om tussen 9u en 12u te bellen, want wij kunnen jullie misschien ook verder helpen met een vervolgafspraak

 

Lisah Wille gaat vanaf april in moederschapsrust. Tijdens deze periode wordt zij vervangen door Charlien Broes, psychologisch consulent, auticoach en systeemcounselor i.o.

Dr. Leen Cuypers, kinderpsychiater

Dr. Leen Cuypers volgde de opleiding geneeskunde en specialiseerde zich verder als
kinder- en jeugdpsychiater aan de KULeuven (master in specialistische geneeskunde,
afstudeerrichting kinder- en jeugdpsychiatrie, KULeuven 2014). Ze is gedragstherapeut
(Permanente vorming gedragstherapie voor kinderen en jongeren,
KUleuven 2014) en Infant Mental Health deskundige (RINO Vlaanderen 2019).

Ze is eveneens lid van volgende beroepsverenigingen: Vlaamse vereniging voor kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK) en World Association for Infant Mental Health Vlaanderen
(WAIMH-Vlaanderen).
Dr. Leen Cuypers werkt vanuit een gedragstherapeutische en infant mental health visie
schoolt zich permanent bij via relevante opleidingen en symposia.
Ze is ook werkzaam in het revalidatiecentrum DAT in Aarschot en in Tienen.

Dr. Herlinde Van Meerbeek, kinderpsychiater

Dr. Herlinde Van Meerbeek studeerde in 2019 af als kinder- en jeugdpsychiater aan de KU Leuven. Ze is erkend gezinstherapeut (postgraduaat VZW Rapunzel, 2020). Daarnaast volgt ze frequent relevante opleidingen om zich permanent bij te scholen. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK). Dr. Herlinde Van Meerbeek richt zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar en hun gezin. Ze werkt vanuit een gezinstherapeutische insteek. Ze is ook actief als vrijwilliger in TEJO Leuven, waar ze therapie geeft aan jongeren en jongvolwassenen.

Dr. Veerle Vanwing, kinderpsychiater

Dr. Veerle Vanwing is een erkend en geconventioneerd kinder- en jeugdpsychiater. Zij studeerde in 2017 af aan de KU Leuven (master in specialistische geneeskunde, afstudeerrichting kinder- en jeugdpsychiatrie). In 2019 rondde ze de vierjarige opleiding in de Gedragstherapie bij kinderen en jongeren aan de KU Leuven af. 

Dr. Veerle Vanwing werkt vanuit een gedragstherapeutische insteek en richt zich binnen De Netelberg op de diagnostiek en behandeling van verschillende kinderpsychiatrische problematieken. Zij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie (VVK) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT). 

Lisah Wille, kinderpsychologe

Lisah is in 2017 afgestudeerd als master in de psychologie (optie kinderen en jongeren) aan de KULeuven. Na haar studies is Lisah vrij snel kunnen beginnen in het CAR DAT (Centrum voor Ambulante Revalidatie) te Tienen. Hier werkt ze met peuters, kleuters en lagere schoolkinderen die een ontwikkelingsachterstand of een diagnose ASS of ADHD hebben.

Ze staat in voor zowel diagnostisch onderzoek als voor begeleiding van de kinderen en hun ouders.Daarnaast is Lisah in 2017 ook gestart als zelfstandige in bijberoep, waar ze kinderen, jongeren en hun ouders omwille van diverse moeilijkheden zoals autisme, ADHD, emotieregulatie, sociale vaardigheden en spelvaardigheden, (faal-)angst, algemene ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en levensfaseproblemen begeleidt.

Naast haar masteropleiding volgde Lisah een postgraduaat in de psychodiagnostiek (Thomas More) en de training rond het afnemen van de ADOS (Sig Gijzegem). Verder schoolt Lisah zichzelf bij door diverse workshops en studiedagen te volgen en heeft ze een grote interesse in Infant Mental Health.Lisah hanteert via een gedragstherapeutisch kader een enthousiaste, warme en persoonlijke aanpak om het welbevinden van kinderen te vergroten via spel en gesprek.

Charlien Broes, psychologisch consulent

Charlien is afgestudeerd in 2016 als bachelor in de toegepaste psychologie aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. In de twee daarop volgende jaren rondde ze de opleiding tot auti-coach af. Terwijl was ze reeds werkzaam als zelfstandige in een groepspraktijk alsook bij het ambulant revalidatiecentrum D.A.T. te Aarschot.In de Netelberg staat ze in voor diagnostisch onderzoek bij vragen rond ASS of ADHD alsook de begeleiding die daarvoor nodig is. Daarnaast kunnen ook kinderen met uiteenlopende sociaal-emotionele moeilijkheden bij haar terecht (bv. sociale vaardigheden, emotieregulatie, zelfbeeld, levensfaseproblemen, …). Als systeemcounselor in opleiding vindt ze het uiterst belangrijk om ook de context (ouders, brussen,…) in begeleiding te betrekken.   

Tijdens het bevallingsverlof van Lisah zal zij haar plaats vervangen voor diagnostisch onderzoek en psychosociale begeleidingen.

Doelgroep kinderpsychiaters

In praktijk de Netelberg kunnen kinderen terecht van 0 tot en met 12 jaar (zesde leerjaar) voor kinderpsychiatrische diagnostiek en therapie.

Infants (0 tot 6 jaar – derde kleuterklas) kunnen voor zowel diagnostiek als therapie terecht bij dr. Leen Cuypers.

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er de mogelijkheid tot (gezins)therapie bij dr. Herlinde Van Meerbeek. Diagnostiek is enkel mogelijk in functie van een therapie-vraag.

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur in overleg met huisarts, kinderarts, psycholoog, therapeut, CLB of andere hulpverlenende instanties.
Samenwerking en overleg met verwijzers en andere hulpverlenende instanties is vanzelfsprekend.

 Doelgroep psychologe

Je kan bij Lisah terecht voor:

 • psychodiagnostische onderzoek voor kinderen (o.a. intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek, autisme-onderzoek, spelobservatie)
 • psychotherapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren (o.a. angst, selectief mutisme, dwang, rouw)
 • begeleiding bij autisme, ADHD, emotieregulatie, sociale vaardigheden, algemene ontwikkelings- en opvoedingsproblemen

   

   

  Aanmeldingen & Praktische info

  Aanmeldingsstop: er is momenteel een aanmeldingsstop voor diagnostiek. Als de wachtlijst opnieuw opent, wordt dit via de website gemeld. 

  Aanmeldingen kunnen telefonisch worden doorgegeven aan onze secretaresse op het nummer 016 906 906 op volgende momenten: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09u tot 12u.
  Nadien zal er contact worden opgenomen voor verdere afstemming. Er wordt een intakegesprek ingepland om de hulpvraag verder in te schatten. Voor de doelgroep 0-6 jaar gebeurt dit gesprek door de psychologe. Voor de doelgroep 6-12 jaar gebeurt dit door dr. Herlinde Van Meerbeek. Indien vanuit dit gesprek zou blijken dat de noden niet aansluiten bij wat wij kunnen bieden als praktijk, zoeken we samen naar een gepaste verwijzing.

  De afspraken vinden plaats in het praktijkgebouw te Rotselaar. U neemt de ingang van de huisartsenpraktijk (schuifdeuren). U passeert de balie en neemt rechts de trap of lift naar de 1e
  verdieping. Daar bevindt zich de wachtzaal voor De Netelberg. U zal daar opgehaald worden voor uw afspraak, u hoeft zich niet aan te melden bij de secretaresse.

  Tarieven psychologe:

  • intakegesprek: € 60
  • onderzoek
   • psychodiagnostisch onderzoek (adviesgesprek en verslag inbegrepen): afhankelijk van type onderzoek
   • klasobservatie: € 120 + vervoersonkosten (€ 0,34/km)
  • begeleiding: € 60 per sessie (terugbetaling mogelijk afhankelijk van mutualiteit)

  Wanneer een afspraak niet ten minste 48 uur op voorhand geannuleerd wordt, zal een beschikbaarheidsvergoeding van € 30 worden aangerekend.