De Netelberg: Praktijk voor jonge kinderen en hun ouders

Vanaf januari 2022 verwelkomen we 2 nieuwe therapeuten in De Netelberg! Karen Vanderlinden is orthopedagoge en zal mee instaan voor zowel diagnostiek als begeleiding. Isabelle Swerts is psychologe en legt zich vooral toe op gezinstherapie. Aanmeldingsstop: Voor kinderen van 0 tot 12 jaar zijn enkel aanmeldingen voor therapeutische begeleiding mogelijk. Bij dr. Herlinde Van Meerbeek is er een volledige aanmeldingsstop. Voor kinderen van 0 tot 6 jaar zal begin september bekeken worden of nieuwe aanmeldingen voor diagnostiek mogelijk zijn. 

Dr. Leen Cuypers, kinderpsychiater

Dr. Leen Cuypers volgde de opleiding geneeskunde en specialiseerde zich verder als
kinder- en jeugdpsychiater aan de KULeuven (master in specialistische geneeskunde,
afstudeerrichting kinder- en jeugdpsychiatrie, KULeuven 2014). Ze is gedragstherapeut
(Permanente vorming gedragstherapie voor kinderen en jongeren,
KUleuven 2014) en Infant Mental Health deskundige (RINO Vlaanderen 2019).

Ze is eveneens lid van volgende beroepsverenigingen: Vlaamse vereniging voor kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK) en World Association for Infant Mental Health Vlaanderen
(WAIMH-Vlaanderen).
Dr. Leen Cuypers werkt vanuit een gedragstherapeutische en infant mental health visie
schoolt zich permanent bij via relevante opleidingen en symposia.
Ze is ook werkzaam in het revalidatiecentrum DAT in Aarschot en in Tienen.

Dr. Herlinde Van Meerbeek, kinderpsychiater

Dr. Herlinde Van Meerbeek studeerde in 2019 af als kinder- en jeugdpsychiater aan de KU Leuven. Ze is erkend gezinstherapeut (postgraduaat VZW Rapunzel, 2020). Daarnaast volgt ze frequent relevante opleidingen om zich permanent bij te scholen. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK). Dr. Herlinde Van Meerbeek richt zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar en hun gezin. Ze werkt vanuit een gezinstherapeutische insteek. Ze is ook actief als vrijwilliger in TEJO Leuven, waar ze therapie geeft aan jongeren en jongvolwassenen.

Lisah Wille, kinderpsychologe

Lisah is in 2017 afgestudeerd als master in de psychologie (optie kinderen en jongeren) aan de KULeuven. Na haar studies is Lisah vrij snel kunnen beginnen in het CAR DAT (Centrum voor Ambulante Revalidatie) te Tienen. Hier werkt ze met peuters, kleuters en lagere schoolkinderen die een ontwikkelingsachterstand of een diagnose ASS of ADHD hebben.

Ze staat in voor zowel diagnostisch onderzoek als voor begeleiding van de kinderen en hun ouders.Daarnaast is Lisah in 2017 ook gestart als zelfstandige in bijberoep, waar ze kinderen, jongeren en hun ouders omwille van diverse moeilijkheden zoals autisme, ADHD, emotieregulatie, sociale vaardigheden en spelvaardigheden, (faal-)angst, algemene ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en levensfaseproblemen begeleidt.

Naast haar masteropleiding volgde Lisah een postgraduaat in de psychodiagnostiek (Thomas More) en de training rond het afnemen van de ADOS (Sig Gijzegem). Verder schoolt Lisah zichzelf bij door diverse workshops en studiedagen te volgen en heeft ze een grote interesse in Infant Mental Health.Lisah hanteert via een gedragstherapeutisch kader een enthousiaste, warme en persoonlijke aanpak om het welbevinden van kinderen te vergroten via spel en gesprek.

Isabelle Swerts, psychologe

In 2021 studeerde Isabelle aan de Vrije Universiteit Brussel af in de richting opvoedings- en gezinspsychologie. Voordien studeerde ze klinische psychologie voor volwassenen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Isabelle zal bijkomend starten met een opleiding tot relatie-en gezinstherapeut.

Momenteel werkt Isabelle bij het mobiele crisisteam van Yuneco in Leuven voor kinderen en jongeren. Vanaf januari 2022 zal ze starten in De Netelberg. Daarnaast zal ze vanaf januari ook bij Zorggroep Zin aan de slag gaan als ambulante hulpverlener voor personen met een verslavingsproblematiek. Eerder liep Isabelle stage in het Psychosociaal centrum te Leuven en werkte ze in Houthalen-Helchteren als psychosociaal begeleider in een noodopvangcentrum voor vluchtelingen. Ze begeleidde zowel gezinnen als volwassenen.

Wanneer de draaglast van jezelf of van een familielid groter is dan de draagkracht, geraak je als mens of gezin uit evenwicht. Dit gevoel van onevenwicht is beangstigend en is vaak het aangrijpingspunt voor psychologische hulpverlening. Isabelle wil als psycholoog met jou of jullie mee nadenken hoe we dit evenwicht weer kunnen herstellen en hoe we de bezorgdheden kunnen doen verminderen.

Tijdens een intakegesprek maken we kennis en bekijken we samen de wederzijdse verwachtingen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952131755

Karen Vanderlinden, orthopedagoge

Karen studeerde in 2011 af als master in de pedagogische wetenschappen (optie orthopedagogiek) en behaalde in 2013 haar diploma specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen aan de KULeuven. Ze volgde bijkomende opleidingen, onder andere met betrekking tot ASS, emotionele ontwikkeling, nieuwe autoriteit (geweldloos verzet), ondersteunende communicatie en hechting. Karen is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO). Ze werkte als orthopedagoog in diverse organisaties, voornamelijk binnen de gehandicaptenzorg, maar ook binnen de integrale jeugdhulp en de psychiatrie. Momenteel ondersteunt ze de inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewone onderwijs via het Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant.

Op 1 januari 2022 start Karen als zelfstandig klinisch orthopedagoog in bijberoep. Ze begeleidt kinderen die moeilijkheden ondervinden in hun cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling (bv. ASS, AD(H)D, faalangst, …) en hun netwerk. Dit doet ze door echt en onbevooroordeeld naar hen te luisteren en samen te onderzoeken waar zij tegenaan lopen. Vervolgens gaat ze samen met hen op zoek naar manieren om met de ervaren moeilijkheden om te gaan. Hierbij gaat ze uit van de aanwezige krachten bij de kinderen en hun netwerk en neemt verbinding een centrale plaats in.

Doelgroep kinderpsychiaters

In praktijk de Netelberg kunnen kinderen terecht van 0 tot en met 12 jaar (zesde leerjaar) voor kinderpsychiatrische diagnostiek en therapie.

Infants (0 tot 6 jaar – derde kleuterklas) kunnen voor zowel diagnostiek als therapie terecht bij dr. Leen Cuypers.

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er de mogelijkheid tot (gezins)therapie bij dr. Herlinde Van Meerbeek. Diagnostiek is enkel mogelijk in functie van een therapie-vraag.

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur in overleg met huisarts, kinderarts, psycholoog, therapeut, CLB of andere hulpverlenende instanties.
Samenwerking en overleg met verwijzers en andere hulpverlenende instanties is vanzelfsprekend.

 Doelgroep psychologe

Je kan bij Lisah terecht voor:

 • psychodiagnostische onderzoek voor kinderen (o.a. intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek, autisme-onderzoek, spelobservatie)
 • psychotherapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren (o.a. angst, selectief mutisme, dwang, rouw)
 • begeleiding bij autisme, ADHD, emotieregulatie, sociale vaardigheden, algemene ontwikkelings- en opvoedingsproblemen 

Je kan bij Isabelle terecht voor:

 • psychotherapeutische begeleiding voor kinderen en gezinnen

 

 

Doelgroep orthopedagoog

Je kan bij Karen terecht voor:

 • psychodiagnostische onderzoek bij kinderen (klasobservatie, afname sensorisch profiel, intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek, spelobservatie)
 • begeleiding van kinderen (en hun netwerk) via gesprekken, opdrachten en spel in verband met ontwikkelingsproblemen of -stoornissen (o.a. ASS, AD(H)D, verstandelijke beperking), opvoedings- en gedragsproblemen, problemen met betrekking tot zelfbeeld, onzekerheid, perfectionisme – sociale vaardigheden – sensorische integratieproblemen. 
 • psycho-educatie aan kinderen en hun netwerk 

Aanmeldingen & Praktische info

 

Aanmeldingen kunnen telefonisch worden doorgegeven aan onze secretaresse op het nummer  016 906 906 op volgende momenten: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09u tot 11u en van 13u tot 16u.
Nadien zal er contact worden opgenomen voor verdere afstemming. Er wordt een intakegesprek ingepland om de hulpvraag verder in te schatten. Voor de doelgroep 0-6 jaar gebeurt dit gesprek door de psychologe. Voor de doelgroep 6-12 jaar gebeurt dit door dr. Herlinde Van Meerbeek. Indien vanuit dit gesprek zou blijken dat de noden niet aansluiten bij wat wij kunnen bieden als praktijk, zoeken we samen naar een gepaste verwijzing.

De afspraken vinden plaats in het praktijkgebouw te Rotselaar. U neemt de ingang van de huisartsenpraktijk (schuifdeuren). U passeert de balie en neemt rechts de trap of lift naar de 1e
verdieping. Daar bevindt zich de wachtzaal voor De Netelberg. U zal daar opgehaald
worden voor uw afspraak, u hoeft zich niet aan te melden bij de secretaresse.

Tarieven psychologe/orthopedagoge (vanaf januari 2022):

 • intakegesprek: € 60
 • onderzoek
  • psychodiagnostisch onderzoek (adviesgesprek en verslag inbegrepen): afhankelijk van type onderzoek 
  • klasobservatie: € 120 + vervoersonkosten (€ 0,34/km)
 • begeleiding: € 60 per sessie (terugbetaling mogelijk afhankelijk van mutualiteit)

Wanneer een afspraak niet ten minste 48 uur op voorhand geannuleerd wordt, zal een beschikbaarheidsvergoeding van € 30 worden aangerekend.