De Netelberg: Praktijk voor kinderen en hun ouders

Graag kondigen we aan dat vanaf 2024 onze praktijk 2 nieuwe orthopedagogen mag verwelkomen: mevr. Ans Vandensande en mevr. Silke De Wyngaert.

We nemen helaas afscheid van mevr. Charlien Broes en mevr. Lisah Wille. We willen hen bedanken voor hun toewijding aan onze praktijk en wensen hen veel succes met hun volgende uitdagingen!

Aanmeldingen:

Mevr. Ans Vandensande: aanmeldingen zijn mogelijk voor begeleiding van kinderen jonger dan 6 jaar (geboortejaren 2023 tot en met 2018).

Mevr. Silke De Wyngaert: aanmeldingen zijn mogelijk voor begeleiding van kinderen van 3 tot 10 jaar (geboortejaren 2020 tot en met 2014).

Bij Dr. Herlinde Van Meerbeek, Dr. Veerle Vanwing en Dr. Leen Cuypers is er een aanmeldingsstop.

 

Dr. Leen Cuypers

Dr. Leen Cuypers

kinderpsychiater

Dr. Leen Cuypers volgde de opleiding geneeskunde en specialiseerde zich verder als
kinder- en jeugdpsychiater aan de KULeuven (master in specialistische geneeskunde,
afstudeerrichting kinder- en jeugdpsychiatrie, KULeuven 2014). Ze is gedragstherapeut
(Permanente vorming gedragstherapie voor kinderen en jongeren,
KUleuven 2014) en Infant Mental Health deskundige (RINO Vlaanderen 2019).

Ze is eveneens lid van volgende beroepsverenigingen: Vlaamse vereniging voor kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK) en World Association for Infant Mental Health Vlaanderen
(WAIMH-Vlaanderen).
Dr. Leen Cuypers werkt vanuit een gedragstherapeutische en infant mental health visie
schoolt zich permanent bij via relevante opleidingen en symposia.
Ze is ook werkzaam in het revalidatiecentrum DAT in Aarschot en in Tienen.

Dr. Herlinde Van Meerbeek

Dr. Herlinde Van Meerbeek

kinderpsychiater

Dr. Herlinde Van Meerbeek studeerde in 2019 af als kinder- en jeugdpsychiater aan de KU Leuven. Ze is erkend gezinstherapeut (postgraduaat VZW Rapunzel, 2020). Daarnaast volgt ze frequent relevante opleidingen om zich permanent bij te scholen. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie (VVK). Dr. Herlinde Van Meerbeek richt zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar en hun gezin. Ze werkt vanuit een gezinstherapeutische insteek. Ze is ook actief als vrijwilliger in TEJO Leuven, waar ze therapie geeft aan jongeren en jongvolwassenen.

Dr. Veerle Vanwing

Dr. Veerle Vanwing

kinder- en jeugdpsychiater

Dr. Veerle Vanwing is een erkend en geconventioneerd kinder- en jeugdpsychiater. Zij studeerde in 2017 af aan de KU Leuven (master in specialistische geneeskunde, afstudeerrichting kinder- en jeugdpsychiatrie). In 2019 rondde ze de vierjarige opleiding in de Gedragstherapie bij kinderen en jongeren aan de KU Leuven af.

Dr. Veerle Vanwing werkt vanuit een gedragstherapeutische insteek en richt zich binnen De Netelberg op de diagnostiek en behandeling van verschillende kinderpsychiatrische problematieken. Zij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie (VVK) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).

Ans Vandensande

Ans Vandensande

Klinisch orthopedagoog

Ans is klinisch orthopedagoog (KU Leuven, 2019) en logopedist (KU Leuven, 2016). Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO). In het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen te Antwerpen, het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid en MUCLA in UZ Leuven deed ze ervaring op in diagnostiek en begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Vanaf januari 2024 start zij naast haar job in UZ Leuven als zelfstandig klinisch orthopedagoge in De Netelberg. Haar passie is het op weg helpen van kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, samen met hun ouders.

In de Netelberg staat Ans in voor het diagnostisch onderzoek naar intelligentie en ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS en ADHD. Ook met vragen of zorgen in verband met de ontwikkeling of opvoeding van uw kind kan u bij Ans terecht. Dit kan gaan over eten, slapen, sociale interactie, spel, emoties en gedrag. Via verschillende opleidingen bouwde ze expertise op rond eetproblemen bij jonge kinderen, het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, selectief mutisme, psycho-educatie,… Ze schoolt zich permanent bij via relevante opleidingen en symposia.

Silke De Wyngaert

Silke De Wyngaert

Klinisch orthopedagoog

Silke is in 2022 afgestudeerd als master in de Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies aan de UGent. Tijdens haar masterstage leerde ze het Revalidatiecentrum Pulderbos kennen, hier mocht ze nadien ook beginnen werken. Ze werkt hier nu met kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, epilepsie, niet-aangeboren hersenletsel en (bijkomende) ontwikkelingsstoornissen.

Recent is Silke gestart als zelfstandige in bijberoep in De Netelberg, waar ze (jonge) kinderen en hun ouders begeleidt rond diverse moeilijkheden zoals ontwikkelingsproblemen, emotieregulatie, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, zelfbeeld… Ook ouders die ondersteuning wensen bij opvoedingsvragen en psycho-educatie kunnen bij haar terecht.

Naast haar masteropleiding volgt Silke een postgraduaat Cliënt-Centered Spelcounceling (Thomas More) en heeft ze een vooropleiding als Leerkracht Lager Onderwijs (UCLL). Verder heeft Silke een grote interesse in Infant Mental Health en een persoonlijke affiniteit met Pleegzorg.