Doelgroep kinderpsychiaters
In praktijk de Netelberg kunnen kinderen terecht van 0 tot en met 12 jaar (zesde leerjaar) voor kinderpsychiatrische diagnostiek en therapie.

Infants (0 tot 6 jaar – derde kleuterklas) kunnen voor zowel diagnostiek als therapie terecht bij dr. Leen Cuypers.

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er de mogelijkheid tot (gezins)therapie bij dr. Herlinde Van Meerbeek. Diagnostiek is enkel mogelijk in functie van een therapie-vraag.

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur in overleg met huisarts, kinderarts, psycholoog, therapeut, CLB of andere hulpverlenende instanties.
Samenwerking en overleg met verwijzers en andere hulpverlenende instanties is vanzelfsprekend.

Doelgroep psychologe
Je kan bij Lisah terecht voor:

psychodiagnostische onderzoek voor kinderen (o.a. intelligentieonderzoek, aandachts- en concentratieonderzoek, autisme-onderzoek, spelobservatie)
psychotherapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren (o.a. angst, selectief mutisme, dwang, rouw)
begeleiding bij autisme, ADHD, emotieregulatie, sociale vaardigheden, algemene ontwikkelings- en opvoedingsproblemen