Doelgroep kinderpsychiaters
In praktijk de Netelberg kunnen kinderen terecht van 0 tot en met 12 jaar voor kinderpsychiatrische diagnostiek en therapie.

Infants (0 tot 6 jaar) kunnen voor zowel diagnostiek als therapie terecht bij dr. Leen Cuypers.

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen voor kinderpsychiatrische opvolging terecht bij dr. Herlinde Van Meerbeek en dr. Veerle Vanwing. Er is de mogelijkheid tot (gezins)therapie bij dr. Herlinde Van Meerbeek. Diagnostiek is bij haar enkel mogelijk in functie van een therapie-vraag. Bij dr. Vanwing is er zowel diagnostiek als opvolging mogelijk.

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur in overleg met huisarts, kinderarts, psycholoog, therapeut, CLB of andere hulpverlenende instanties. Samenwerking en overleg met verwijzers en andere hulpverlenende instanties is vanzelfsprekend.

Doelgroep orthopedagogen
Je kan bij Ans terecht voor:
– Psychodiagnostisch onderzoek naar o.a. intelligentie, aandacht en concentratie, autisme, gedrag en emotieregulatie
– Begeleiding en advies over eetproblemen bij jonge kinderen
– Psycho-educatie en begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen (o.a. ASS, ADHD, selectief mutisme)
– Individuele en/of groepsbegeleiding bij een zorg rond sociale vaardigheden, emotieregulatie, gedrag, faalangst en rouw

Doelgroep orthopedagogen
Je kan bij Silke terecht voor
– Spelcounseling: Deze begeleidingen kunnen ingezet worden bij kinderen (3-12 jaar) met sociale en/ of emotionele problemen. Kinderen laten aan de hand van hun gedrag zien dat ze niet goed in hun vel zitten: onzekerheid, angst, agressie, slaap-/ eetproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn…), problemen met zindelijkheid (bedplassen, obstipatie), moeilijkheden met het uiten van emoties, moeite in sociale interacties, pesten of gepest worden…

Spelcounseling kan ook ondersteunend zijn bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (ziekte, verlies van dierbaren, echtscheiding, veranderingen in thuissituatie…) of het omgaan met ASS, hoogbegaafdheid, ADHD, leerproblemen…
– Spel-/ klasobservaties
– Ouderbegeleidingen bij opvoedingsvragen rond ontwikkeling, gedrag, sociale vaardigheden, hechting en emotieregulatie bij jonge kinderen…
– Psycho-educatie (ASS, ADHD, prikkelverwerking…)
– Psychodiagnostiek: intelligentie-onderzoek, sensorisch profiel, schaal voor emotionele ontwikkeling…

Wat is spelcounseling?
Spelcounseling is een laagdrempelige vorm van begeleiding die geschikt is voor kinderen met een leeftijd van ongeveer 3 tot 12 jaar. Spel is dé taal van kinderen. In hun spel tonen kinderen waar ze in taal nog geen woorden voor hebben. Het kind kan tijdens de begeleidingen spelend gevoelens uiten en experimenteren met nieuw en ander gedrag.

Het netwerk van het kind wordt niet uit het oog verloren. Contacten met ouders/ netwerk zijn enerzijds bedoeld om te informeren over het verloop van de begeleiding, echter met inachtneming van de privacy van het kind. Anderzijds wordt samen met ouders bekeken hoe zij hun aanpak nog beter kunnen afstemmen op de behoefte van het kind.